متد آموزش زبان انگلیسی

درسنامه های آموزشی سلالکس توسط دپارتمان آموزشی مجموعه سلالکس و زیر نظر مستقیم جناب آقای قمبری(مدیر دپارتمان آموزشی سلالکس) متناسب با سن کودکان تهیه و تنظیم میشود.

تعداد زبان آموزان در کلاس های گروهی

تعداد زبان آموزان در کلاس های گروهی آنلاین سلالکس، 2 تا 6 نفر است.

پلتفرم برگزاری کلاس ها

کلاس های آنلاین سلالکس در داخل اپلیکیشن سلالکس(قابل دانلود از سایت) برگزار میشود.

ضبط کلاس های آنلاین

تمامی کلاس های آنلاین ضبط شده و از داخل اپلیکیشن سلالکس(قابل دانلود از سایت) در دسترس زبان آموزان عزیز قرار میگیرد.

مدت زمان کلاس های آنلاین

کلاس های گروهی و نیمه گروهی (2 تا 6 نفر) سلالکس به مدت 40 دقیقه و کلاس های خصوصی به مدت 30 دقیقه ای میباشد.