سلالکس مجموعه ایست با پیشینه فرهنگی،آموزشی در زمینه آموزش زبان خارجی به کودکان.
این موسسه اهدافی در زمینه پیشرفت توانایی های فردی،تعاملات فرهنگی و توسعه و تسلط بر زبان های خارجی را دنبال میکند.
یکی از زمینه های فعالیت آموزشگاه زبان سلالکس،طراحی و اجرای برنامه های آموزشی زبان خارجی برای کودکان ۲.۵ تا ۱۲ سال به صورت آنلاین و حضوریست.

  •  تسهیل فراگیری و یادگیری زبان خارجی برای کودکان
  • از میان برداشتن موانع یادگیری زبان خارجی به هدف دستیابی به اهداف بالاتر در بزرگسالی و زندگی حرفه ای
  • تشکیل جامعه ای از شهروندان بدون مرز،تحت عنوان سفیران فرهنگی،با آگاهی و شناخت فرهنگ،هنر و ملیت خود در مسیر جهانی سازی فرهنگ کشور
  • توسعه و بومی سازی آموزش زبان های خارجی ،منطبق بر فرهنگ اصیل ایرانی

ما بر این باوریم که یادگیری با وجود اصولی و هدفمند بودن میتواند همواره لذت بخش و جذاب باشد.در راستای این هدف،پیوسته محتوای آموزشی زبان خارجی خود را با همکاری تیمی مجرب و خلاق بر اساس اصول دقیق علمی و با توجه به ارزش های ملی و نمادهای میهنی و بومی در عرصه زندگی روزانه به گونه ای جذاب طراحی و اجرا میکنیم.محتوای آموزشی ما با در نظر گرفتن اصول و روش ها علمی آموزش زبان و همین طور ویژگی های حوزه رشد شناختی،رفتاری،اجتماعی و مهارت های کودکان در گروه های سنی دو نیم تا دوازده سال طراحی شده است.

سلالکس در راستای دستیابی به سه اصل از اهداف خود:تسلط بر زبان خارجی،شناخت و حفظ ارزش های ملی و رشد ذهنی شناختی،روش و ابزار آموزشی خود را پایه گذاری کرده است:
۱.همدلی
طرح فعالیت هایی که کودکان به طور طبیعی جهت مساعدت گروهی گرد هم می آیند تا موجبات توسعه مهارت های اجتماعی و عاطفی را فراهم بخشند
۲.ارتباط
طرح فعالیت هایی که کودکان در کنار هم بر چالش هایی پیروز شوند و در این مسیر همکاری،درک متقابل و توانایی های خود و دیگران را شناخته و توان مدیریت و رهبری خود را محک زنند.
۳.خلاقیت
طرح فعالیت هایی که کودکان با چالش های متفاوتی رو به رو شده تا توانایی های خود را آزموده و به توسعه بنیادی از مهارت های فردی همچون:خودرهبری،خود تنظیمی،خودنظارتی،خوداصلاحی بپردازند.

  • برگزاری کلاس های زبان انگلیسی به صورت آنلاین برای کودکان ۲.۵ تا ۱۲ سال
  • برگزاری کلاس های زبان انگلیسی به صورت حضوری برای کودکان ۳ تا ۱۲ سال
  • برگزاری کلاس های گروهی زبان انگلیسی برای مدارس و مراکز مختلف مرتبط با کودکان به صورت آنلاین و حضوری
  • برگزاری دوره هایی در رابطه با تربیت مربیانی مجرب،متخصص و خلاق برای اجرای کلاس های آنلاین