ما در سلالکس در محیطی امن ، بستری فراهم کرده ایم سرشار از محرک های مختلف و متنوع برای یادگیری کودکان همراه با لذت و شادی .آموزش در سلالکس توسط تسهیلگران (مربیان) دوره دیده در زمینه ارتباط موثر با کودک و به صورت غیر مستقیم انجام می شود.

کودکان در حین انجام بازی های هدفمند و کسب مهارت های مختلف زبان انگلیسی را نیز می آموزند،برای تسهیل این فرآیند تفکیک بر اساس سن و حوزه های رشدی صورت می گیرد.

کودکی، دوران ریشه دواندن است و وقتی آموزه ها را با رنگ و بوی لذت و شادی همراه کنیم،آنچه در ذهن حک می شود بسیار عمیق خواهد بود.

ما در صددیم با کمک شما به دنیای کودکان معنا ببخشیم،رنگ دهیم و …

  •  تسهیل فراگیری و یادگیری زبان خارجی برای کودکان
  • از میان برداشتن موانع یادگیری زبان خارجی به هدف دستیابی به اهداف بالاتر در بزرگسالی و زندگی حرفه ای
  • تشکیل جامعه ای از شهروندان بدون مرز،تحت عنوان سفیران فرهنگی،با آگاهی و شناخت فرهنگ،هنر و ملیت خود در مسیر جهانی سازی فرهنگ کشور
  • توسعه و بومی سازی آموزش زبان های خارجی ،منطبق بر فرهنگ اصیل ایرانی

ما بر این باوریم که یادگیری با وجود اصولی و هدفمند بودن میتواند همواره لذت بخش و جذاب باشد.در راستای این هدف،پیوسته محتوای آموزشی زبان خارجی خود را با همکاری تیمی مجرب و خلاق بر اساس اصول دقیق علمی و با توجه به ارزش های ملی و نمادهای میهنی و بومی در عرصه زندگی روزانه به گونه ای جذاب طراحی و اجرا میکنیم.محتوای آموزشی ما با در نظر گرفتن اصول و روش ها علمی آموزش زبان و همین طور ویژگی های حوزه رشد شناختی،رفتاری،اجتماعی و مهارت های کودکان در گروه های سنی دو نیم تا دوازده سال طراحی شده است.

سلالکس در راستای دستیابی به سه اصل از اهداف خود:تسلط بر زبان خارجی،شناخت و حفظ ارزش های ملی و رشد ذهنی شناختی،روش و ابزار آموزشی خود را پایه گذاری کرده است:
۱.همدلی
طرح فعالیت هایی که کودکان به طور طبیعی جهت مساعدت گروهی گرد هم می آیند تا موجبات توسعه مهارت های اجتماعی و عاطفی را فراهم بخشند
۲.ارتباط
طرح فعالیت هایی که کودکان در کنار هم بر چالش هایی پیروز شوند و در این مسیر همکاری،درک متقابل و توانایی های خود و دیگران را شناخته و توان مدیریت و رهبری خود را محک زنند.
۳.خلاقیت
طرح فعالیت هایی که کودکان با چالش های متفاوتی رو به رو شده تا توانایی های خود را آزموده و به توسعه بنیادی از مهارت های فردی همچون:خودرهبری،خود تنظیمی،خودنظارتی،خوداصلاحی بپردازند.

  • برگزاری کلاس های پانسیون(مهد دو زبانه) برای گروه سنی ۳ تا 6
  • برگزاری کلاس های زبان انگلیسی به صورت آنلاین برای کودکان ۲.۵ تا ۱۲ سال
  • برگزاری کلاس های زبان انگلیسی به صورت حضوری برای کودکان ۳ تا ۱۲ سال
  • برگزاری کارگاه های مختلف گردشگری ویژه کودکان
  • برگزاری کارگاه های مادر و کودک به زبان فارسی